آموزش از راه دور مهرگان بشرویه آموزشی فرهنگی تاریخی اجتماعی،ورزشی http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com 2017-10-18T07:13:20+01:00 text/html 2017-10-11T11:10:39+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای دانشجویان نوورود در سال تحصیلی 97-1396 http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1324 <div style="text-align: justify;"><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3983/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%84%d9%91%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-97-1396-" style="text-decoration-line: none; font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font color="#ff0000" style="" size="3">جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای دانشجویان نوورود در سال تحصیلی 97-1396</font></a></div><div><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); text-align: justify;"><span style="letter-spacing: -0.5pt;"><font size="3" style="">جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای دانشجویان نوورود (دانشجویان سال اول دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری) در سال تحصیلی 97-1396</font></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); margin: 0in -3pt 0.0001pt 0in; text-align: justify;"><font size="3"><span style="letter-spacing: -0.4pt;">بنیاد ملّی نخبگان بر اساس آیین‌نامة «اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» تسهیلات ویژه‌ای را در قالب چهار جایزة تحصیلی شامل موارد متعددی از قبیل راتبة دانشجویی ، اعتبار آموزش‌یاری ، اعتبار پژوهش‌یاری ، اعتبار فن‌یاری ، اعتبار توان‌مندی آموزشی ، اعتبار ارتباطات علمی ، اعتبار توان‌مندی كارآفرینی و ... به&nbsp;</span><span style="letter-spacing: -0.4pt;">دانشجویان برتر&nbsp;</span><span style="letter-spacing: -0.4pt;">دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های كشور اعطا می‌كند.&nbsp;<br><br></span></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); margin: 0in -3pt 0.0001pt 0in; text-align: justify;"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><strong style=""><font size="3">شرایط بهره‌مندی از جوایز و مهم‌ترین نكات آن به شرح زیر است:</font></strong></span></p></div> text/html 2017-10-11T11:01:33+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin آخرین تغییرات آزمون Ph.D پزشکی سال 97 اعلام شد .منابع و نمونه سئوال استعداد http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1323 <div><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3992/-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-Ph-D-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a6%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">آخرین تغییرات آزمون Ph.D پزشکی سال 97 اعلام شد .منابع و نمونه سئوال استعداد</a></div><div><p class="summary" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font size="3">رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعمال آخرین تغییرات در ضرایب و دروس آزمون ph.d پزشکی خبرداد.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font size="3"><strong>دکتر محمد حسین پور کاظمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا</strong>&nbsp;ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: منابع آزمون&nbsp; ph.d پزشکی سال 97&nbsp; مشابه منابع سال گذشته است، گفت: برخی دروس بررسی شده‌اند و تغییراتی در ضرایب آن‌ها داده شده است.&nbsp;</font></p></div> text/html 2017-09-26T18:51:53+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin نظرمجلس ، جذب پیش دبستانی ها ، نیروهای مدرسین آزاد و نهضتی ها است http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1322 <div><font size="3" style="" color="#ff0000"><b style="">نظر</b></font><a title="نگاه مجلس ، جذب پیش دبستانی ها ، نیروهای مدرسین آزاد و نهضتی ها است" href="http://www.farhangiannews.ir/view-34273.html" class="news_title" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration-line: none; line-height: 18px; font-size: 14px; font-family: nassim, tahoma; font-weight: bold; text-align: center;">مجلس ، جذب پیش دبستانی ها ، نیروهای مدرسین آزاد و نهضتی ها است</a></div><div><font size="3"><b style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;">فرهنگیان نیوز -تدبیر تلگرام text/html 2017-09-23T11:56:21+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد ازسال 97 تغییر خواهد کرد http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1321 <div><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3956/%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">&nbsp;ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد&nbsp;</a><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3956/%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">ازسال 97</a><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3956/%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">&nbsp;تغییر خواهد کرد</a></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253); line-height: 1.6em;">قبلا</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253); line-height: 1.6em;">در رشته‌های بدون آزمون،</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253); line-height: 1.6em;">&nbsp;کارشناسی عمل نشده است. در رشته‌های بدون‌آزمون اگر جایی 200 ظرفیت وجود دارد، سایت باز می‌شود و 200 نفر ثبت‌نام می‌کنند و ظرفیت پر می‌شود! درصورتیکه معنی رشته بدون‌آزمون این نیست؛ باید دانش‌آموزان قوی‌تر با سوابق تحصیلی بهتر را جذب کنیم، این یکی از برنامه‌های ماست.</span></div> text/html 2017-09-23T11:52:55+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin موفقیت از آ‌نچه فکر می‌کنید، به شما نزدیک‌تر است ! http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1320 <div><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3968/-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%e2%80%8c%d9%86%da%86%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%85%d9%8a%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%8a%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%da%a9%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">موفقیت از آ‌نچه فکر می‌کنید، به شما نزدیک‌تر است !</a></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">در یکی از ادارات، یک روز وقتی کارمندان به محل کار خود رسیدند، اطلاعیۀ بزرگی را در تابلو اعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود: «</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود، درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه وی که ساعت&nbsp;</strong><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">۱۰</strong><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">&nbsp;صبح در سالن اجتماعات برگزار می‌شود، دعوت می‌کنیم.</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">» در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت شدند، اما سپس کنجکاو شدند تا بدانند کسی که مانع پیشرفت آنها در اداره می‌شده که بوده است. این کنجکاوی، تقریباً تمام کارمندان را ساعت ۱۰ به سالن اجتماعات کشاند. همه پیش خود فکر می‌کردند که این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بوده است.&nbsp;</span></div> text/html 2017-09-23T11:49:29+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin اعتراض به نتایج کنکور سراسری http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1319 <div style="background-color: rgb(245, 248, 253); text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="3" color="#ff0000"><b style="">اعتراض به نتایج کنکور سراسری</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); text-align: justify;"><font size="3">فرایند برگزاری آزمون سراسری سال جدید نیز با تمام فراز و نشیب هایی که داشت به پایان رسید و چیزی حدود 500 هزار پذیرفته شده را راهی دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور کرد؛ آزمونی که به مانند سال های گذشته، معترضانی دارد که معتقدند حقشان در این فرایند ضایع شده است. مثل داوطلبانی که با رتبه های زیر 5 هزار، جایی در بین 500 هزار پذیرفته شده کشور ندارند و مردود شدند.</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></div> text/html 2017-09-15T10:16:45+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin مهارت‌های یادگیری خود راچگونه افزایش دهیم؟ http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1317 <h1 class="h3 title entry-title" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; background-color: rgb(105, 140, 136);"><font size="2" color="#ff0000">&nbsp;مهارت‌های یادگیری خود راچگونه افزایش دهیم؟</font></h1><div class="style-post-content" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; background-color: rgb(105, 140, 136);"><font size="2"><img class="lazy featured b-loaded" src="http://chetor.com/wp-content/uploads/2016/08/14273.jpg" alt="چطور مهارت‌های یادگیری خود را افزایش دهیم؟" width="689" height="362" style="max-width: 95%; height: auto;"></font></div><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma; background-color: rgb(105, 140, 136);"><font size="2">&nbsp;</font></p><h1 class="h3 title entry-title" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; background-color: rgb(105, 140, 136);"><font size="2">باید برای خودتان روشن کنید که چرا مطالعه ارزش دارد و هدف شما از آن چیست. یادگیری نتیجه‌ی مستقیم تلاش‌های خودِ شماست.<font color="#ff0000">یش دهیم؟</font></font></h1> text/html 2017-09-15T04:50:26+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin اعلام نتایج کنکور سراسری http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1316 <font size="4"><b><font color="#FF0000">اعلام نتایج کنکور سراسری</font></b><br>نتایج اعلام شدداوطلبان به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند</font><br> text/html 2017-09-12T12:53:37+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin اعلام نتایجآزمون سراسری احتمالا اواخر هفته http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1315 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 18px 0px 9px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="3" style="" color="#ff0000">نتایج آزمون سراسری احتمالا اواخر هفته اعلام می شود</font></h1><font size="3" color="#ff0000"><time datetime="1/1/1" style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);">ﺳﻪشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶</time><span style="font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);">&nbsp;</span></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(38, 50, 56); font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><div class="news-body" style="box-sizing: border-box; color: rgb(38, 50, 56); font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 18px; margin-bottom: 9px;"><font size="3">نتایج آزمون سراسری سال ۹۶ احتمالا در اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده اعلام می‌شود همچنین دانشگاه آزاد اسلامی زمان اعلام نتایج را ۲۳ شهریور اعلام کرده است.</font></h3></div> text/html 2017-09-11T07:36:58+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin عدم نیاز به امتحان تغییر رشته در دوره پیش دانشگاهی http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1314 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);"><table><tbody><tr><td><p dir="rtl"><b><font color="#ff0000">عدم نیاز به امتحان تغییر رشته در دوره پیش دانشگاهی</font></b></p></td></tr><tr><td><p dir="rtl"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: right;">كارشناس مسئولان محترم آموزش از راه دور</b></p><p dir="rtl">سلام علیكم</p><p dir="rtl">احتراما به اطلاع می رساند&nbsp;<b><i>ماده&nbsp;</i></b><b><i>۳۰</i></b><b><i>ثبت نام آیین نامه آموزشی</i></b><b><i>&nbsp;پیش دانشگاهی</i></b>&nbsp;آموزش از راه دور به قوت خود باقی می باشد و متقاضیان ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره پیش دانشگاهی از شركت در&nbsp;<b>امتحان تغییر رشته معاف</b>&nbsp;می باشند .</p></td></tr></tbody></table></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">دفتر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش</span> text/html 2017-09-04T17:38:17+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin توصیه‌های پروفسور سمیعی به دانشجویان و دانش‌‌آموزان http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1313 <h1 id="Content_title" class="titr fontsize15em margin-bottom10" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font size="3" style="" color="#ff0000">توصیه‌های پروفسور سمیعی به دانشجویان و دانش‌‌آموزان</font></h1><div id="Content_publishdate" class="color_grey" style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font size="3">یکشنبه 12 شهریور 1396 - 11:36</font></div><div id="divNewsImage" class="Content_img_container margin-bottom10" style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font size="3"><img id="Content_img" class="img-responsive" title="" src="http://www.ana.ir/Media/Image/1396/06/12/636400353560310354.jpg" alt="سمیعی در بجنورد"></font></div><p id="Content_lid" class="lid fontSize13em" style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font size="3">رئیس بیمارستان فوق تخصصی مغز و اعصاب هانوفر آلمان اظهار کرد که خدمت به دانشجویان بزرگترین کاری است که می‌توان در هر جامعه‌ای انجام داد زیرا درخت‌ها و باغ‌های سازندگی آینده را دانشجویان بارور می‌کنند.</font></p> text/html 2017-09-04T17:34:32+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin دوست دارید دانشجوی موفقی باشین!چگونه؟ http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1312 <div><b><font color="#ff0000">دوست دارید دانشجوی موفقی باشین!چگونه؟</font></b></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">حدودا یک ماه دیگر شما دانشجو می­شوید؛ دانشجوی یک دانشگاه در شهر خود یا یک شهر دور یا نزدیک به محل زندگی‌تان؛ تجربه­ای شیرین و به یاد ماندنی که یکی از زیباترین خاطرات هر انسانی است؛ اما باید توجه داشته باشید که یک دانشجوی خوب و موفق باید به معیارهایی پای­بند باشد و اصولی را رعایت کند تا بتواند بهره لازم را از دوره دانشجویی‌اش ببرد و احساس آرامش و رضایت داشته باشد؛ بخصوص اگر در شهری به دور از خانواده خود تحصیل می‌کند. در اینجا به مواردی چند برای موفقیت هر چه بیشتر شما دانشجویان آینده اشاره می‌کنیم.</span></div> text/html 2017-09-03T11:34:03+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin مزایای تحصیل در اموزش از راه دور http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1311 <span id="DynamicPage1_TitleLbl"><font size="3" color="#ff0000"><b>مزایای تحصیل در اموزش از راه دور</b></font></span><span id="DynamicPage1_BodyLbl" class="normalTextSmall" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 8pt;"><div style="text-align: center;"><font face="Verdana" color="#000080" size="4">ثبت نام بدون محدودیت سنی ، زمانی و مکانی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Verdana" color="#000080" size="4">صدور فرم درخواست معافیت تحصیلی برای پسران</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Verdana" color="#000080" size="4">ارائه خدمات در دوره پیش دانشگاهی دلخواه بدون امتحان تغییر رشته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Verdana" color="#000080" size="4">امکان اخذ دیپلم مجدد و پبش دانشگاهی مجدد در رشته مورد نظر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Verdana" color="#000080" size="4">ارائه نمره مستمر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Verdana" color="#000080" size="4">بدون مردودی سالانه و تکرار پایه<br><br></font></div></span> text/html 2017-09-03T11:23:02+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin ویژگی های تحصیلدر مراکز آموزش ازراه دور http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1310 <div><font size="3"><b style="font-family: Tahoma;"><font color="#ff0000">&nbsp;ویژگی های تحصیل</font></b><b style="font-family: Tahoma;"><font color="#ff0000">در مراکز آموزش ازراه دور&nbsp;</font></b></font></div><div><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(245, 248, 253);"><b><font size="3">تحصیل در مراکز آموزش راه دور مزایای زیادی دارد ،اما افراد باید بابرخی از قوانین ومقررات آن آشنا باشند .در این&nbsp; راستا سعی می شود نکاتی را که مهمتر وحساس تر است به اطلاع خوانندگان عزیز راسانیده شود.</font></b></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(245, 248, 253);"><b><font size="3">دوره ی متوسطه (دبیرستان – هنرستان – پیش دانشگاهی )</font></b></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(245, 248, 253);"><b style=""><font size="3" style="">&nbsp;</font></b></p></div> text/html 2017-07-09T09:05:52+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin شیوه‌ها و راه‌های صحیح تست زنی http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1308 <div><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3873/-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad%d8%9b-%d8%b4%d9%8a%d9%88%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">&nbsp;</a><b><font size="2" color="#ff0000"><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3873/-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad%d8%9b-%d8%b4%d9%8a%d9%88%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7" style="text-decoration-line: none; font-style: italic; font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">شیوه‌ها و راه‌ها</a>ی صحیح تست زنی</font></b></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">&nbsp;بخش بسیار مهمی از نتیجه آزمون سراسری، بستگی به مهارت شما در تست زنی دارد؛ در واقع، تست زنی، مرحله‌ای است که شما در آن، حاصل تمام زحمات و مطالعه خود را روی پاسخنامه نشان می‌دهید؛ به همین دلیل چگونگی تست زنی در کنکور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. افراد بسیاری در امتحاناتی چون کنکور شرکت می‌کنند، اما قبول نمی‌شوند. در مواردی علل عدم قبولی آنها به مسایلی غیر از عدم مطالعه یا مطالعه ناکافی مربوط می‌شود.&nbsp;</span></div> text/html 2017-07-09T09:03:07+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin دوست دارید موفقیت را دراغوش بگیرید؟ http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1307 <div><b><font size="2" color="#ff0000">دوست دارید موفقیت را دراغوش بگیرید؟</font></b></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">ممکن است شما نیز شنیده باشید که طبق مطالعاتی که در دانشگاه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">MIT</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">آمریکا انجام گرفته است، ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: «ﻓﻼﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍنم ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩهم» ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻔﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ: «ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ» ﺗﺎ ﺍﺛﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ !</span></div> text/html 2017-06-26T09:35:05+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin خوش خبری برای کنکوری‌ها http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1305 <font size="3"><font color="#FF0000"><b><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3859/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87">تمدید تاریخ اعزام به خدمت تا مهرماه</a></b></font> <br>به گزارش <a rel="nofollow" href="http://www.farsnews.com">خبرگزاری فارس</a> سرهنگ رحمان علیدوست بیان داشت: کلیه مشمولان غیر غایب دارای مدرک تحصیلی کاردانی، پیش دانشگاهی و دیپلم که در کنکور سال 96 شرکت کرده اند و دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ ماه های تیر، مرداد و شهریور ماه سال جاری هستند، می توانند برای تمدید تاریخ اعزام به خدمت خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه کنند.</font> text/html 2017-06-26T09:22:46+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش استخدام می کند http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1304 <div style="text-align: justify;"><strong><font color="#FF0000"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 13pt;"><span style="font-family: b lotus;">بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش&nbsp; استخدام می کند</span></span></span></font><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 13pt;"><span style="font-family: b lotus;"><span style="color: black;"><br>الف) شرایط عمومی </span></span></span></span></strong></div> <ol><li style="text-align: justify; -ms-text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: b lotus;"><span style="color: black;">متدین به دین مبین اسلام &nbsp;2 ) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران&nbsp; 3) ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها&nbsp; 4)عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران &nbsp;5) عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی &nbsp;6) عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی&nbsp; و یا الحادی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;7) عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی &nbsp;8) عدم معروفیت به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوء پیشینه کیفری برابر اعلام مراجع ذی صلاح &nbsp;9) داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت ودرمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ((حداقل قد 165 سانتیمتر ))</span></span></span></strong></li></ol> text/html 2017-06-26T07:17:22+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin تاثیرات رنگ لباس بر تخیلات و حالات روانی http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1303 <div><a title=" تأثیر رنگ لباس بر تخیلات و حالات روانی/یکرنگی فرم مدارس و اثرات انضباطی" href="http://www.farhangiannews.ir/view-33972.html" class="news_title" style="text-decoration-line: none; line-height: 18px; font-size: 14px; font-family: nassim, tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><font color="#ff0000">یکرنگی فرم مدارس و اثرات انضباطی</font></a></div><div><p style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><font size="3">چندین سال است که دانش‌آموزان با هر لباسی نمی‌توانند وارد مدرسه شوند و در بسیاری از مدارس لباس‌های فرم با رنگ‌های یکسان استفاده می‌شود.</font></p><p style="font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><font size="3">به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، چند سالی است که دانش‌آموزان با هر لباسی نمی‌توانند وارد مدرسه شوند و در بسیاری از مدارس لباس‌های فرم با رنگ‌های یکسان استفاده می‌شود،&nbsp; از دیدگاه روان‌شناسان متعدد این یکسانی رنگ می‌تواند برای دانش‌آموزان هم مفید و هم مضر باشد، ضمن اینکه اعمال سلیقه مسئولان برخی مدارس، فرهنگ‌ها، سنت‌ها و باورهای خاص در انتخاب رنگ لباس دانش‌آموزان بدون توجه به روا‌ن‌شناسی رنگ مشکلاتی پنهان را در این زمینه به وجود می‌آورد در حالی که روان‌شناسان تأکید دارند، لباس فرم مدارس باید از لحاظ رنگ، دوخت و جنس ویژگی‌های خاصی داشته باشد.</font></p></div> text/html 2017-06-26T07:12:25+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin دانش آموزان افغانستانی حمایت تحصیلی می شوند http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1302 <table width="98%" align="center" style="text-align: justify; vertical-align: top; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"><tbody style="vertical-align: top;"><tr style="vertical-align: top;"><td class="news_title" style="text-align: right; vertical-align: top; line-height: 18px; font-size: 14px; font-family: nassim, tahoma; font-weight: bold;"><font size="3" style="text-decoration-line: none; line-height: 18px;"><a title="360 هزار دانش آموز افغانستانی حمایت تحصیلی می شوند" href="http://www.farhangiannews.ir/view-33977.html" class="news_title" style="text-decoration-line: none; line-height: 18px;"><font color="#ff0000">حمایت تحصیلی&nbsp;</font></a></font><a title="360 هزار دانش آموز افغانستانی حمایت تحصیلی می شوند" href="http://www.farhangiannews.ir/view-33977.html" class="news_title" style="text-decoration-line: none; line-height: 18px;"><font size="3"><font color="#ff0000">360 هزار دانش آموز افغانستانی&nbsp;</font></font></a></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td align="center" style="vertical-align: top;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td id="news_body" class="news_body" style="vertical-align: top; font-size: 12px; font-family: tahoma, tahoma;"><p><font size="3">تهران - ایرنا - معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس دستور مقام معظم رهبری و حمایت ریاست جمهوری، ضمن ثبت نام کودکان لازم التعلیم در دبستان های ایران، میزبان 360 هزار دانش آموز افغانستانی هستیم.<br>[360 هزار دانش آموز افغانستانی حمایت تحصیلی می شوند]</font></p></td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-17T09:36:43+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin راه ها ورازهای شادمانه زیستن http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1301 <div><b><font size="2" color="#ff0000">راه ها ورازهای شادمانه زیستن</font></b></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">&nbsp; گاهی اوقات برای همۀ ما پیش می‌آید که احساس کسالت کنیم و به قول معروف، دل و دماغ انجام کاری را نداشته باشیم. این موضوع بویژه در ایام کنکور بیشتر حس می­شود؛ بخصوص در یکی دوماه آخر که خستگی ناشی از چندین ماه درس خواندن را به دوش می­کشی و باز هم باید به بی‌حوصلگی و کلافگی «نه» بگویی و با جدیت مطالعه کنی و تست بزنی.</span></div> text/html 2017-06-17T09:34:07+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin واپسین روزهای درس خواندن http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1300 <div><b><font color="#ff0000">واپسین روزهای درس خواندن</font></b></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">تا آزمون سراسری 96 مدت زمان زیادی نمانده است و چه با برنامه درس خوانده باشید و چه بی برنامه، اگر در این فرصت باقی مانده، برنامه درستی نداشته باشید، ممکن است که نتوانید از تلاش خود، نتیجه دلخواه را بگیرید؛ زیرا یکی از مهم‌ترین زمان‌های آمادگی برای کنکور که به قول مشاوران تحصیلی به عنوان یکی از زمان‌های استراتژیک در کنکور مطرح است، همین یک ماه باقی‌مانده تا آزمون سراسری است که به دوران جمع‌بندی نیز معروف است. اهمیت دوران جمع‌بندی و روش برنامه‌ریزی دراین ایام را همه می‌دانند.</span></div> text/html 2017-06-17T09:30:26+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin اطلاعیه http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1299 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);"><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3839/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-96" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration-line: none; font-style: italic; font-size: 10.6667px; font-weight: bold;">&nbsp;سال چهارمی های کنکور سراسری 96</a><font color="#333333">&nbsp;</font><b><font color="#ff0000">توجه نمایند</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">&nbsp;هفته آینده یعنی اخر خرداد باید به سامانه دیپ کد رفته و سوابق سال چهارم خود را تائید کنید البته این کار شامل فقط فارغ التخصیلان می شود.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);"><a rel="nofollow" href="http://dipcode.medu.ir/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(28, 86, 100); padding: 6px;">http://dipcode.medu.ir</a></p> text/html 2017-05-28T19:21:10+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin ثبت نام برای چهارمین مرحله استخدام دستگاههای اجرایی در سال 96 http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1298 <div class="story-body" style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);"><div class="bodytext"><p style="text-align: justify;"><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3795/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96" style="text-decoration-line: none; font-size: 10.6667px; font-weight: bold; text-align: right;"><font color="#ff0000">ثبت نام برای چهارمین مرحله استخدام دستگاههای اجرایی در سال 96</font></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="3">در اجرای ماد</font><span style="font-size: medium;">ه (44) قانون مدیریت خدمات &nbsp;كشوری و ماده (8) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 1393/0719 مبنی بر برگزاری آزمون مشترك فراگیر دوبار در سال ( ماههای اردیبهشت و آبان ) به آگاهی می‌رساند:</span></p></div></div><font size="3"><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Tahoma"><br></font></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);"><div style="text-align: justify;"><br></div></span></font> text/html 2017-05-28T19:16:54+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin برای خستگی همیشگی این 5 نوشیدنی معجزه می‌کند http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1297 <div class="col-md-6" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><h1 class=" bold color-sara"><font size="2" color="#ff0000">همیشه خسته هستید؟ این 5 نوشیدنی معجزه می‌کند</font></h1><div class="lid" style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">خستگی مزمن، در دنیای مدرن رو به افزایش است. البته این موضوع به هیچ عنوان تعجب آور نیست چرا که امروزه سبک زندگی نادرست و استرس دیگر در تمامی افراد به وضوح قابل مشاهده است. استرس یکی از مهم‌ترین دلایل پیدایش این عارضه است. آیا شما هم از خستگی مزمن رنج می برید؟ این 5 نوشیدنی به یقین به برایتان مفید خواهد بود.</font></div></div><div class="pull-left col-md-6" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a class="fancybox" href="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1396/02/25/636304430812507009.jpg" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(28, 86, 100);"><img class="displayAfterLoaded img-responsive img-border" title="تصویر اگر همیشه خسته هستید، این 5 نوشیدنی معجزه می‌کند" src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1396/02/25/636304430812507009.jpg" alt="تصویر اگر همیشه خسته هستید، این 5 نوشیدنی معجزه می‌کند" style="display: inline;"></a></div> text/html 2017-05-28T19:12:08+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin راهکارهایی برای آمادگی بیشتر در امتحانات آخر سال: امتحانات نهایی را جدی بگیرید ! http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1296 <div dir="RTL" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); text-align: justify;"><b><font color="#ff0000"><font size="2">راه حل هایی</font><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3801/-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b1%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d8%a8%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%af-" style="text-decoration-line: none; font-style: italic; text-align: right;"><font size="2">&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-size: 10.6667px;">برای آمادگی بیشتر در امتحانات آخر سال</font></a></font></b></div><div dir="RTL" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); text-align: justify;"><font color="#ff0000"><strong><font size="3">جدیت در</font></strong><strong><font size="3">امتحانات نهایی</font></strong></font></div><div dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); text-align: justify;"><font size="3">بسیاری از دانش‌آموزان سال پیش دانشگاهی تصور می­کنند که&nbsp; امتحانات نهایی سال چهارم اهمیتی ندارد و همین که این دروس را به قول معروف پاس کنند، کافی است و باید درس‌ها را برای یک آزمون تستی مطالعه کنند؛ این در حالی است که فقط چهار درس دانش‌آموزان سال چهارم نهایی است و اگر از این دروس (مهم‌ترین دروس عمومی و اختصاصی هر گروه آزمایشی) نمره کامل کسب کنند، 5 درصد تاثیر مثبت این دروس را در دست خواهند داشت. بعضی‌ها می‌گویند که تاثیر مثبت مهم نیست، و در آزمون سراسری رتبۀ خوب کسب می‌کنیم و نیازی به تاثیر مثبت نداریم.</font></div> text/html 2017-05-28T19:07:21+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin شما چگونه آدمی از نظر دیگران هستید؟ + تست روانشناسی http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1295 <div><span style="text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font face="Tahoma" size="3" color="#ff0000"><b>شما چگونه آدمی &nbsp;از نظر دیگران هستید؟ + تست روانشناسی</b></font></span></div><div><font color="#000000"><a rel="nofollow" href="http://yjc.ir/fa/list/7/158" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253); text-decoration-line: none;">حوزه&nbsp;</a><a rel="nofollow" href="http://www.yjc.ir/fa/sicence/161" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253); text-decoration-line: none;">کلینیک</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">&nbsp;</span><a rel="nofollow" href="http://www.yjc.ir/fa/sicence" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253); text-decoration-line: none;">گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">؛</span></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);">زمانی که برای اولین بار با فردی در اجتماع رو به رو می‌شویم پس از گذشت مدتی دوست داریم تا بدانیم نظر وی در مورد ما و رفتارمان چیست؟ در حقیقت تصویری که ما در ذهن دیگران از خود می‌سازیم نوعی رزومه رفتاری ما محسوب می‌شود.</span></div><div><br></div><div><font size="2"><span style="background-color: rgb(245, 248, 253); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;</span><img class="img-responsive2" title="از نظر دیگران شما چگونه آدمی هستید؟ + تست روانشناسی" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/5/6274489_136.jpg" alt="از نظر دیگران شما چگونه آدمی هستید؟ + تست روانشناسی" width="520" height="320" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);"></font></div> text/html 2017-05-15T07:13:39+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin کمبود نیروی پرستاری به قوت خود باقی است/جذب فوری پرستار در علوم پزشکی http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1294 <div><a href="http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/post/3788/-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d9%88%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(245, 248, 253);">کمبود نیروی پرستاری به قوت خود باقی است/جذب فوری پرستار در علوم پزشکی&nbsp;</a></div><div><div style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); text-align: justify;"><font size="3" style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: medium;">رضا پایدار</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: medium;">در گفت و گو با&nbsp;خبرنگار&nbsp;</span><font size="3"><font color="#000000"><a rel="nofollow" href="http://www.yjc.ir/fa/sicence/168" style="text-decoration-line: none;">حوزه دانشگاهی</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://www.yjc.ir/fa/sicence" style="text-decoration-line: none;">گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان</a>؛ </font><font color="#333333">گفت: علی رغم وجود چندین پروژه بیمارستانی در دست احداث که اغلب آنها با پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای درحال ساخت هستند، متاسفانه کمبود نیروی پرستاری حتی در سایر مراکز درمانی فعالمان همچنان به قوت خود باقی است.&nbsp;</font></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253); text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></div></div> text/html 2017-05-15T07:10:07+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin داوطلبان کنکور سراسری96 که فرزندجانباززیر25درصد و فرزند رزمنده هستند.توجه کنند http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1293 <p dir="RTL" style="text-align: justify; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font face="Tahoma" color="#ff0000" size="2"><b>&nbsp;داوطلبان کنکور سراسری96 که فرزندجانباززیر25درصد و فرزند رزمنده هستند.توجه کنند</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font size="3">نظر به به اعمال قانون جدید ایثارگران برای کنکور کاردانی فنی وحرفه ای احتمال زیاد برای کنکور سراسری هم موارد زیر اعمال خواهد شد.لذا جهت اطلاع عزیزان و آمادگی لازم&nbsp; که ان شالله در آینده دچار مشکل نشوند از الان پی گیری لازم را داشته باشید.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font size="3">فرزندرزمنده سپاه(نیاز به گرفتن کد12 رقمی دارد)</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 248, 253);"><font size="3">فرزندرزمنده جهادکشاورزی</font></p> text/html 2017-05-08T18:50:52+01:00 mehreganboshrooyeh.mihanblog.com admin admin امسال هم آموزش و پرورش استخدام دارد/ صدور مجوز جذب ۱۵ هزار نیرو http://mehreganboshrooyeh.mihanblog.com/post/1292 <div align="justify"><br><img class="img-responsive2" style="margin: 10px;" title="احتمال برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خرداد ماه/ صدور مجوز جذب ۱۵ هزار نیرو" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/2/9/6148088_584.gif" alt="احتمال برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خرداد ماه/ صدور مجوز جذب ۱۵ هزار نیرو" align="left" height="210" width="300"><font size="3"><font color="#FF0000"><b>امسال هم آموزش و پرورش استخدام دارد/ صدور مجوز جذب ۱۵ هزار نیرو</b></font><br>اسفندیار‌ چهاربند‌ رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات در گفت و گو با&nbsp;<span style="text-align: justify;">خبرنگار&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;"><font color="#000000"><a rel="nofollow" style="text-align: justify;" href="http://yjc.ir/fa/list/7/158">حوزه آموزش و پرورش</a><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span></font><font color="#000000"><a rel="nofollow" style="text-align: justify;" href="http://www.yjc.ir/fa/sicence">گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان</a></font><span style="text-align: justify;">؛ </span></span>در خصوص تأمین نیروی انسانی در آموزش و پرورش اظهار داشت: با توجه به تلاش‌های انجام شده تا امروز مجوز جذب ۱۵ هزار نیرو را اخذ کردیم.</font> </div>